Odpowiedzi

2009-11-19T18:08:57+01:00
Uprawnienia względem parlamentu:
-zarządzanie i wyborów i zwoływanie posiedzenia obu izb
-inicjatywa ustawodawcza
-prawo weta zawieszającego wobec ustaw parlamentu
-podposywanie ustaw i ich ogłaszanie
-prawo skrócenia kadencji sejmu
-występowanie z wnioskiem do Sejmu o powołamnie prezesa NBP

Uprawnienia względem RAdy Ministrów:
-powoływanie rządu
-dokonywanie zmian w rządzie na wniosek premiera
-zwoływanie Rady Gabinetowej w sprawach szczególnej wagi

Uprawnienia względem władzy sądowniczej:
-powoływanie sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa
-powoływanie prezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz jednego członka Krajowej Rady Sądownictwa

Uprawnienia w zakresie spraw zagranicznych"
-reprezentowanie państwa w stosunkach zagranicznych
-ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych
-mianowanie i odwoływanie przedstawicieli Polski w innych państwach

Zwerzchnictwo nad siłami zbrojnymi i obronnościa:
-w czasie pokoju sprawowanie władzy za posrednictwem ministra obrony
-w sytuacjach zagrożenia zarządzanie powszechną lub częściową mobilizację
-wydawanie decyzji o użyciu sił zbrojnych dla obrony kraju

Tradycyjne uprawnienia:
-nadawanie obywatelstwa polskiego
-nadawanie orderów i odznaczeń
-prawo łaski
-nadawanie tytułów profesorskich
1 5 1