Odpowiedzi

2009-11-19T19:19:34+01:00
I wake up at 7 o' clock. next I eat breakfast. At 8 o' clock I start lessons and finish it at .......(tu wpisz godzine o ktorej zwykle konczysz). than I go back to home, eat dinner and do my homework. at 20 o'clock I wash up and at 21 o'clock I go to sleep.
12 3 12
2009-11-19T19:24:03+01:00
On Monday I wake up at 7 o clock. Later I brush my teeth . At half past seven I have breakfast. Next I go to the school. At 3 o clock I come back home. Later I have lunch. At 4 o clock I watch TV . Next I play socer with my frends. At 6 oclock I have dinner. Than I play computer. Next I have shower. At 8 o clock i have supper. LAter i go to bed.
36 1 36
2009-11-19T19:42:17+01:00
I wake up at six o'clock a.m. Next I go to the kitchen and I eat breakfast. I wash face and teeth and I dress. At seven o'clock I go to school. School finish at two o'clock p.m. I go home and I eat dinner. After then I go to my room and do my homework. Next I go to my best friend. We talk and laugh. Sometimes we listen to music and wath any films. I back home at seven o'clock p.m and I take a shower. I eat supper. I go to bed with book and I learn because in next day I go to school. At ten o'clock I go to sleep.

Wstaje rano o 6. Nastepnie idę do kuchni i jem śniadanie. Myję twarz, zęby i ubieram się. O 7 rano wychodzę do szkoły. Lekcje kończę o 2 po południu.Idę do domu i jem obiad. Po tym idę do swojego pokoju i odrabiam lekcje. Następnie idę do mojej najlepszej przyjaciółki/przyjaciela. Rozmawiamy i śmiejemy się. Czasami słuchamy muzyki i oglądamy jakieś filmy. Wracam do domu o 7 po południu i biorę prysznic. Jem kolację. Idę do łóżka z książką i uczę się ponieważ jutro idę do szkoły. O 22 idę spać.
58 4 58