Odpowiedzi

2009-11-19T20:21:03+01:00
Mowa ciała pozwala poznać intencje czy wykryć kłamstwa.Dużo możemy zauważyć z ruchów i gestykulacjach rozmówcy.Mowę ciała nazywamy komunikacją niewerbalną.Na ludzi działa ich podświadomość a oni nawet nie zdają sobie z tego sprawy. W komunikacji uczestniczy całe ciało a także słowa, ton głosu.Poznając ciekawych ludzi, zwracajmy szczególną uwagę na wygląd, wyraz twarzy, sposób poruszania się.Dzięki sygnałom niewerbalnym dokonuje się dookreślenie treści przekazywanych słowami.
2 3 2
2009-11-19T22:13:04+01:00
Mowa Ciała (komunikacja niewerbalna)

Komunikacja niewerbalna istnieje już ponad milion lat. Jest więc znacznie starsza od mowy, powstałej prawdopodobnie w późnym plejstocenie, ok. 40000 lat temu. Ta pierwotna forma komunikacji jest jedynym środkiem porozumiewania się zwierząt, które za pomocą mimiki, postaw, gestów, pomrukiwań, warknięć itd. dobierają partnerów, ustalają hierarchię dominacji i współpracują w grupach.

Antropolog Albert Merabian odkrył, że w procesie komunikacji interpersonalnej tylko 7% informacji przekazują słowa, 38% brzmienie głosu, a 55% mowa ciała. Podobne wyniki uzyskał psycholog Ray Birdwhistell. Zbadał on, ile czasu dziennie zajmuje nam mówienie i odkrył, że średnio mówimy 10, maksymalnie 20 minut dziennie! A zdanie przeciętnie trwa nie dłużej niż dwie i pół sekundy! Dla Birdwhistella było to jednoznaczne z tym, że co najmniej 65% uzyskanych informacji w procesie komunikowania się pochodzi z ekspresji niewerbalnej.

7% KOMUNIKACJA WERBALNA
38% MODULACJA GŁOSU (ton i wysokość głosu, brzmienie)
55% MOWA CIAŁA (postawa ciała, gesty, mimika, sposób oddychania, ubiór)


MOWA CIAŁA A NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW
Mowa ciała ma istotne znaczenie w nawiązaniu i utrzymywaniu relacji z partnerem rozmowy. Osoby, które wchodzą w pozytywną relację, zaczynają zachowywać się podobnie, siedzą w takiej samej pozycji, wykonują podobne gesty, w taki samym tempie oddychają. Odzwierciedlenie (bo tak nazywa się to zjawisko) następuje mimowolnie, bez udziału naszej świadomości. Im lepiej dopasujemy się do naszego rozmówcy, tym lepszy mamy z nim kontakt i większą szansę, że nas polubi.
Odzwierciedlenie i dopasowywanie się jest ważną umiejętnością, która można wykorzystać zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, w kontaktach biznesowych.
Dopasowanie obejmuje między innymi: sposób mówienia, sposób oddychania, postawę ciała, gesty, mimikę, ubiór, ton i brzmienie głosu.

Pomyśl: czy zdarzyło ci się coś kupić, dlatego, że polubiłeś sprzedawcę albo załatwić "trudną" sprawę w urzędzie, bo pani w okienku Ciebie polubiła?

Są osoby, którzy mają naturalną zdolność dopasowywania się do innych osób i nawiązują szybko pozytywne relacje.

Na poziomie niewerbalnym komunikujemy się zawsze, głównie nieświadomie, ale możemy nauczyć się wpływać na proces komunikacji. Jak to mówią specjaliści NLP, można z każdym nawiązać kontakt i sprawić, by ta osoba nas polubiła. Zupełnie osobnym pytaniem pozostaje: po co to robić i czy jest to etyczne, ale to już inne zagadnienie.


KOMUNIKACJA NIEWERBALNA A PIERWSZE WRAŻENIE
Komunikaty niewerbalne mają też istotne znaczenie w tworzeniu pierwszego wrażenia: 90% opinii o innych ludziach powstaje w ciągu pierwszych 90 sekund. Informacje docierają do nas głównie drogą wzrokową, stąd też podczas pierwszego kontaktu ocenie innych podlega nasza postawa ciała, gesty, mimika, ubiór, a w mniejszym stopniu słowa, które wypowiadamy. Pierwsze wrażenie wpływa oczywiście na późniejsze kontakty z daną osobą i bardzo trudno podlega zmianom. Warto więc postarać się, aby robić na innych dobre wrażenie, gdyż - praktycznie - nigdy nie mamy drugiej szansy.

INFORMACJE DO NASZEGO MÓZGU TRAFIAJĄ:
- 87 % WZROK
- 9 % SŁUCH
- 4 % INNE ZMYSŁY

SPÓJNOŚĆ
Podczas komunikowania należy zwrócić uwagę na to, czy nasz przekaz werbalny jest zgodny z przekazem niewerbalnym. Jeśli mówię "tak", a kręcę przecząco głową, to nasz rozmówca uwierzy w to, co widzi, a nie w to, co usłyszał. Jeśli chcesz wydać się pewny siebie, a prowadząc, np. prezentację przystępujesz z nogi na nogę, to raczej niewielka jest na to szansa, że inne osoby odbiorą Ciebie jako osobę pewną siebie.

Badania wykazały, że w procesie porozumiewania się sygnały niewerbalne wywierają na rozmówców pięciokrotnie większy wpływ niż używane przez nich słowa. W sytuacji niezgodności obu rodzajów komunikatów, te o charakterze werbalnym uznawane są za nieprawdziwe.
Stąd trzeba pamiętać o tym, aby przekaz werbalny i niewerbalny był spójny: to co mówią nasze usta, powinno też mówić nasze ciało.

CO ZNACZĄ DANE GESTY?
Skoro taka duża ilość informacji przekazywana jest drogą niewerbalną, to warto znać kod języka niewerbalnego. Język ciała prawie zawsze odsłania autentyczne intencje. Podobnie jak każdy inny język, składa się on z wyrazów, zwrotów i znaków interpunkcyjnych. Słowa interpretujemy w kontekście, a więc gesty również powinny być odczytywane w powiązaniu z konkretną sytuacją i innymi zachowaniami niewerbalnymi danego człowieka. Poza tym język ciała jest zdeterminowany kulturowo, stąd też niektóre sygnały niewerbalne mogą wyrażać różne uczucia i postawy w zależności od grupy, regionu, kraju, bądź kontynentu. Konieczna jest, więc ostrożność w interpretacji komunikatów bezsłownych. Znaczenie komunikatów zależy od tego, kto, gdzie i jak je przekazuje