Odpowiedzi

2009-11-19T22:19:26+01:00
PH=-log[H⁺]

[H⁺]=10^(-pH) - stężenie jonów wodorowych jest równe 10 do potęgi -pH


[H⁺]¹=10^(-3)
V₁=0,1dm³
n₁=10⁻³mol/dm³*0,1dm³=10⁻⁴mol
[H⁺]²=10^(-2)
V₂=0,1dm³
n₂=10⁻²mol/dm³*0,1dm³=10⁻³mol
n=10⁻⁴mol+10⁻³mol=11*10⁻⁴mol
V=0,1dm³+0,1dm³=0,2dm³
[H⁺]=11*10⁻⁴mol÷0,2dm³=5,5*10⁻³mol/dm³
pH=-log(5,5*10⁻³)
pH≈2,26