Natężenie prądu czerpanego z uzwojenia wtórnego transformatora wynosi 6A,podczas gdy w uzwojeniu pierwotnym płynie pprąd o natężeniu 0,3A.Jaki jest stosunek liczby zwojów uzwojenia wtórnego do liczby zwojów uzwojenia pierwotnego?
Dane:
I₂=6A
I₁=0,3A
n₂
____=?
n₁

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T21:16:44+01:00
Iw
___=
Ip
Nw
=_____=
Np
6
=____=
0,3
20


Nie za bardzo mi się udało to zobrazować więc powiem to słownie:
Natężenie wtórne(6A) dzielone przez natężenie pierwotne równa się liczbie zwojów na uzwojeniu wtórnym dzielonej przez liczbę zwojów na uzwojeniu pierwotnym.Czyli 6 dzielone przez 0,3=20
20 to jest przekładnia transformatorowa (p)
1 5 1