Odpowiedzi

2009-11-19T21:46:40+01:00
Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego. Posiada wiele księżyców (odkryto 63) oraz system pierścieni. Jowisz wraz z Saturnem, Uranem to planety gazowe, czasem nazywane również planetami jowiszowymi.

Jasność Jowisza waha się w okolicy -2,3m, maksymalnie wynosi ona -2,7m. Jest on jedną z pięciu planet widocznych gołym okiem i jednocześnie zazwyczaj czwartym pod względem jasności obiektem na niebie (po Słońcu, Księżycu, i Wenus). W czasie wyjątkowo korzystnych opozycji Marsa, jasność Marsa może przewyższać jasność Jowisza – wtedy ten ostatni spada na piątą pozycję w skali jasności.

Masa Jowisza jest 2,5 razy większa od całkowitej masy wszystkich pozostałych planet. Jest on tak masywny, że powoduje przesunięcie się barycentrum Układu Słonecznego ponad powierzchnię Słońca (leży ono 1,068 promienia słonecznego od środka gwiazdy). Co prawda nie ma wyraźnej granicy między masywnymi planetami a brązowymi karłami (mimo że w widmie tego ostatniego znajdują się charakterystyczne linie spektralne), ale aby stać się gwiazdą, Jowisz musiałby mieć masę około 80 razy większą od obecnej, a aby stać się brązowym karłem – około 10 razy większą.
5 3 5
2009-11-19T21:51:05+01:00
Jowisz jest piątą i zrazem największą planetą w Układzie Słonecznym. Na razie odkryto, że ma 63 księżyce. Jowisz jest planetą gazową. Jego masa jest 2,5 razy większa od całkowitej masy wszystkich planet. Jowisz jest najszybciej obracającą się planetą w naszym Układzie Słonecznym. Planeta ta na okrążenie słońca potrzebuje aż 12 lat, natomiast obrót wokół własnej osi zajmuje zaledwie 10 godzin. Atmosfera Jowisza składa się z ok. 86% wodoru i ok. 14% helu (biorąc pod uwagę ilość atomów). Jowisza otacza słabo widoczny system pierścieni złożonych z cząsteczek pyłu prawdopodobnie wyrwanych przez meteoryty z księżyców planety. Główny pierścień, w odległości ok. 1,7-1,8 promienia planety od jej centrum, składa się z cząsteczek pyłu pochodzących z księżyców Adrastea i Metis. Nawet przez małą lornetkę teatralną można dostrzec Jowisza wraz z jego czterema najjaśniejszymi księżycami galileuszowymi.

Żródła: Wikipedia. ;DPzdr. xD
5 3 5
2009-11-19T22:01:10+01:00
Jowisz jest planetą ciekłą. W przeciwieństwie do najbliższych Słońca czterech skalistych planet ziemiopodobnych z twardą skorupą - Jowisz jest olbrzymią kulą gazową. Oprócz niego są jeszcze trzy takie planety - olbrzymy: Saturn, Uran i Neptun. Ich skład chemiczny, bardzo różny od składu planet wewnętrznych, przypomina skład chemiczny Słońca. Jowiszowa atmosfera zawiera 85% wodoru i blisko 14% helu. Dokładniejsze dane o składzie chemicznym różnych warstw Jowisza, o wiejących tam huraganowych wiatrach itp. napływają od planetologów analizujących materiały uzyskane przez sondę Galileo. Żadnej twardej powierzchni Jowisza nie widzimy pod chmurami, ale głęboko w środku planety wodór jest tak ściśnięty, że ma pewne właściwości metalu.
Wokół Jowisza krąży przynajmniej 16 księżyców. Jeden z nich, Ganimedes, większy nawet od Merkurego, jest największym satelitą w naszym Układzie Słonecznym. Tylko cztery księżyce Jowisza są duże - pozostała dwunastka to ciała drobne.
http://dracul.kill.pl/~bielu/astronomia/