Odpowiedzi

2009-11-19T22:25:58+01:00
Objętość stożka:
V = 1/3 * S * h

Najpierw szukamy znależności jakie tu występują.
Tworząca, wysokość i promień tworzą trójkąt taki jak w załączniku.
Widać, że sin(30) = R/18. A sin30 =1/2, więc:
1/2 = R/18 | * 18 ==> R=9

Dalej,
tg30 = R/h. Tg30 = PIERWIASTEK(3)/3
PIERWIASTEK(3)/3 = 9/h ==> 9=(PIERWIASTEK(3)*h) / 3 ==> h = 9*PIERWIASTEK(3)

Mamy już h i R, więc teraz po trzebujemy S.

S = pi*R^2 = 81pi

V = 81pi * 1/3 * 9*PIERWIASTEK(3) = 1322.25

Jak nie pokopałem w trygonometrii, to jest OK. Ale sprawdź jeszcze z rysunkiem.
2009-11-19T22:33:23+01:00
Zadanie wraz z rysunkiem w załaczniku
Trzeba obliczyc H i r korzystając z własności trójkąta 30,60,90 stopni