PROSZĘ POMÓRZCIE TO JEST KONIECZNIE POTRZEBNE DO SZKOŁY
przetłumacz na język polski następujące pytania i napisz odpowiedzi wraz z tlumaczeniem:
1.What kind of measurement do you know?
2what kind of speed do you want to watch movies on the Internet??
3.What is the measurement of RAM?
4.What does the screen show wohen you double dick on My computer/control panel?
5.What word- processing tools do you know?What do you use than for?
6.What are the adwentages and disadventages of word processing?
7.What are the differences between typing and word processing?
8.Which word procesor do you use?why?
9.How do you create a now today?
10.What are the beginings of the Internet?
11.How can you narrow the keyword?which can you use the search engine?
12.What is the differences between Bling Carbon Copy and Carbon Copy?
13.How often do you use this fieles and w hen?
14.What are the parts of the e-mailadress?
15.What can DTP program do?
16.What are the mules of Netiqette?

2

Odpowiedzi

2009-11-21T22:02:13+01:00
1.Jakie rodzaje pomiarów znasz?
2.Z jaką prędkością chcesz oglądać filmy w internecie?
3.Jakie są rodzaje pomiarów pamięci RAM ?
4.Co pokaże ekran kiedy dwa razy klikniesz na mój komputer /panel kontrolny?
5.Jakie znasz edytory tekstu? Do czego ich używasz?
6.Jakie są plusy i minusy korzystania z worda?
7. Jakie są różnice między pisaniem a edytowaniem tekstu?
8.Jakich procesów używamy? Dlaczego?
9.Co dziś stworzysz?
10.Jakie są początki internetu?
11.Jak możęsz zwężyć słowo-Klucz? czego możesz użyć jako silnika wyszukującego?
12.Jakie są różnice pomiędzy wysyłaniem wiadomości do wszystkich odbiorców tak żeby pozostali nie widzieli do kogo wysłałeś a pomiędzy do wiadomości?
13.Jak często używasz tych rzeczy i kiedy?
14.Jakie są częśli e-mailu?
15. Co może zrobić program DTP?
16. Jakie są zasady Netykiety?

1.Pomiar szybkości procesora, pamięci ram oraz innych procesów w komputerze oraz jego podzespołów.
2. 1 Mb/s
3.czas cyklu (ang. Cycle Time) – najkrótszy czas jaki musi upłynąć pomiędzy dwoma żądaniami dostępu do pamięci;
czas dostępu (ang. Access Time) – Latencja;
czas oczekiwania CAS – CAS latency;
gęstość zapisu (ang. Computer Storage Density) – ilości informacji, którą można zapisać na określonej długości ścieżki;
ilość, pojemność, wielkość – liczba komórek przechowujących dane, w zależności od rodzaju i przeznaczenia wyrażana w liczbie kb, kB, MB, itd.;
liczba cylindrów, ścieżek o tych samych numerach na powierzchniach roboczych dysków;
liczba głowic odczytu/zapisu – od kilkunastu do kilkudziesięciu;
pobór mocy – wyrażany w Watach;
prędkość obrotowa dysku – parametr dysków HDD wyrażany w liczbie obrotów na minutę;
średni czas dostępu (ang. Average Access Time) – suma średniego czasu poszukiwania (ang. Average Seek Time) potrzebnego do umieszczenia głowicy w wybranym cylindrze oraz opóźnienia rotacyjnego potrzebnego do umieszczenia głowicy nad odpowiednim sektorem (ang. Rotational Latency);
transfer, szybkość transmisji (ang. Transfer Speed) – liczbą bitów (bajtów) jaką można przesłać w jednostce czasu pomiędzy pamięcią a innym urządzeniem;
zasilanie – wyrażane w woltach [V].
4.Wyświetli się panel sterowania.
5.Edytory tekstu :Microsoft Word oraz Open Office. Używam ich do edytowania oraz pisanie tekstu.
6.Plusy:
Szybka możliwość obróbki tekstu oraz wklejania zdjęć.
Minusy: Mała funkcjonalność w porównaniu do pakietu Open Office.
7.Pisanie: Sam stwarzasz dany teksty
Edytowanie: Poprawiasz lub wprowadzasz własny tekst do cudzego tekstu.
8.Edytowania: pogrubiania czczionki, robienia akapitów, zmienienie czionki, dodawanie kursywy oraz podkreślenia.
9. To zależy od ciebie
10.Początki internetu :Historia Internetu zaczyna się 29 września 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), a wkrótce potem w trzech następnych uniwersytetach zainstalowano w ramach eksperymentu finansowanego przez ARPA (Advanced Research Project Agency), zajmującą się koordynowaniem badań naukowych na potrzeby wojska, pierwsze węzły sieci ARPANET - bezpośredniego przodka dzisiejszego Internetu.
11.Można użyc tylko słów kluczowych np w googlach.
Zamiast pisać np. Jak zrobić czerwony szalik można napisać :zrobić szalik czerwony
12.BBC to wysyłanie wiadomości do wielu odbiorców lecz żaden odbiorca nie wie że inny dostał np:maila
CC jest to wysyłanie wiadomości do wielu odbiorów ale każdy z nich wie że inny dostał tą wiadomość.
14.BBC używam żadko ponieważ stosowane jest zazwyczaj w firmach lecz CC używam często ponieważ nie sądze żeby innym przeszkadzała wiedza że inni dostali to samo.
15.Program DTP pozwala innym użytkownikom na oglądanie i zarządzanie pulpitu udostępnionego przez kogoś innego.
16.Netykieta zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie Zasady:
• zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron)
• zakaz wysyłania tzw. "łańcuszków szczęścia"
• nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania
• stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie (sposób kodowania polskich liter, zasad cytowania, możliwości wysyłania (lub nie) wiadomości formatowanych w HTML-u, możliwości dołączania (lub nie) plików binarnych, co zwykle jest szczegółowo opisane w FAQ danej grupy
• zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz
• zakaz wysyłania e-maili/postów do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosujemy kopię ukrytą)
• zakaz pisania nie na temat (OT – OffTopic)
• zakaz pisania kilka razy z rzędu (szczególnie restrykcyjnie używany na forach posiadających funkcję edycji postu)
2009-11-22T00:58:14+01:00
1.What kind of measurement do you know
odp:widok pomiarów robi wy poznajecie

2what kind of speed do you want to watch movies on the Internet?
odp:Jaka szybkość robi wy potrzebujecie (chcieć) żeby obserwować kino na Internecie

3.What is the measurement of RAM?
odp:Co jest pomiary BARANA (TARAN)

4.What does the screen show wohen you double dick on My computer/control panel?
odp:Co robi pokaz (widowisko) ekranu *wohen* wy podwajacie *dick* na Moim komputerze /kontrolowana tablica rozdzielcza

5.What word- processing...
odp:Jaki (co) formułują - obrabiający (obrabianie)...