PROSZĘ POMÓRZCIE TO JEST KONIECZNIE POTRZEBNE DO SZKOŁY
przetłumacz na język polski następujące pytania i napisz odpowiedzi wraz z tlumaczeniem:
1.What kind of measurement do you know?
2what kind of speed do you want to watch movies on the Internet??
3.What is the measurement of RAM?
4.What does the screen show wohen you double dick on My computer/control panel?
5.What word- processing tools do you know?What do you use than for?
6.What are the adwentages and disadventages of word processing?
7.What are the differences between typing and word processing?
8.Which word procesor do you use?why?
9.How do you create a now today?
10.What are the beginings of the Internet?
11.How can you narrow the keyword?which can you use the search engine?
12.What is the differences between Bling Carbon Copy and Carbon Copy?
13.How often do you use this fieles and w hen?
14.What are the parts of the e-mailadress?
15.What can DTP program do?
16.What are the mules of Netiqette?

2

Odpowiedzi

2009-11-21T14:01:28+01:00
What kind of measurement do you know? - Dosłownie : Jaki rodzaj pomiaru masz?
What kind of speed do you want to watch movies on the Internet?- Jakiej prędkości chcesz oglądać filmy w internecie?
What is the measurement of RAM? - Co to jest pomiar RAM?
What does the screen show wohen you double dick on My computer/control panel? - Co pokazuje przycisk 'Mój komputer'?
What word- processing tools do you know?What do you use than for? - Jakie słowo Narzędzia do ramki/obróbki znasz? Jak ich użyć?
What are the adwentages and disadventages of word processing? - Jakie są adwentages i disadventages przetwarzania słowo? (wiem że bez sensu ale tylko cośakiego wyszło)
What are the differences between typing and word processing? - Jakie są różnice między edytowaniem a pisaniem tekstu?
Which word procesor do you use?why? - Jaki procesor słówa używasz? Dlaczego?
How do you create a now today? - Jak tworzyć już dziś?
What are the beginings of the Internet? - Jakie są Początki Internetu?
How can you narrow the keyword?which can you use the search engine? - Jak można zmniejszyć słów kluczowych? Którym można skorzystać z wyszukiwarki?
What is the differences between Bling Carbon Copy and Carbon Copy? - Jakie są różnice między Bling Carbon Copy i Carbon Copy?
How often do you use this fieles and w hen? - Jak często korzystasz z tej fieles i hen w?
What are the parts of the e-mailadress? - Jakie są części e-maila?
What can DTP program
do? - Co może program do DTP?
What are the mules of Netiqette? - Jakie są muły Netiqette?
2009-11-21T19:22:47+01:00
1.Jaki rodzaj pomiaru masz?
2.Jakiej prędkości chcesz oglądać filmy w internecie?
3.Co to jest pomiar RAM?
4.Co pokazuje przycisk 'Mój komputer'?
5. nie wiem ;/
6. tutaj tez niewiem;/
7. Jakie są różnice między edytowaniem a pisaniem tekstu?
8.Jaki procesor słów używasz? Dlaczego?
9. nie wiem.
10.Jakie są Początki Internetu?
11.Jak można zmniejszyć słów kluczowych? Którym można skorzystać z wyszukiwarki?
12.Jakie są różnice między Bling Carbon Copy i Carbon Copy?
13.Jak często korzystasz z tej fieles i hen w?
14.Jakie są części e-maila?
15.Co może program do DTP?
16. nie wiem.