PRZETŁUMACZ NA ROSYJSKI
W mojej szkole spędzam po sześc. do osiem godzin dziennie zanim dojadę do szkoły jest godzina szesnasta i jestem zmęczona. A na następny dzień trzeba się nauczyć i odrobić lekcje tak przez cały tydzień nie mam czasu wolnego .

W idealnej szkole każdy mógłby pogłębiać swoje zainteresowania z przedmiotów które najbardziej go interesują. Osobę , która z przyjemnością uczy sie biologii i j. angielskiego inaczej traktowano by na lekcjach matematyki. Wiadomo przecież, ze nie wszyscy rozumieją przedmioty ściśle i nie wszyscy z łatwością uczą sie języków obcych. Tylko od nauczyciela zależy, czy z sercem na ramieniu będziemy czekać na lekcje, do których niechętnie podchodzimy, bo ich po prostu nie lubimy, lub z niecierpliwością będziemy czekać na lekcje które nas interesują i ciekawią.
Nie sposób tez sobie wyobrazić „super” szkole bez komputerów i Internetu. Ich obsługi powinniśmy sie uczyć każdego dnia. Każda klasa powinna mięć swój komputer, z którego korzystałby tylko nauczyciel. Tam w programie byłyby wpisywane oceny, dane personalne uczniów, ich zainteresowania i programy nauczania z wszystkich przedmiotów. Każdy mógłby zerknąć czego będziemy sie uczyć jutro. Uczeń, który byłby nieobecny w szkole, a posiadający komputer w domu, droga internetowa mógłby spojrzeć czego uczyli sie jego koledzy, co zadane i jakie oceny wystawili nauczyciele
Rodzice w ten sposób, codziennie mogliby uczestniczyć w postępach swoich dzieci. Nie byłoby stresu, bo nie otrzymywalibyśmy ocen niedostatecznych. Żarty i kawały tez by istniały, ale na specjalnych spotkaniach, które mogłyby odbywać sie na jednej lekcji Jedni przy muzyce jeszcze inni uczestniczyliby w rozgrywkach sportowych. W każdym tygodniu zajęć lekcyjnych było by po 4 – 5 lekcje trwające 30 min a nauczyciele nie pytali na lekcjach.
Szkoła byłaby otwarta do późnych godzin wieczornych, a my przychodzilibyśmy do niej nie tylko po to, aby sie uczyć, a tez, aby porozmawiać o swoich problemach, zabawić sie z przyjaciółmi i odpocząć wśród rówieśników. Miejsce to byłoby naszym drugim domem.

1

Odpowiedzi

2009-11-20T15:40:43+01:00
В моей школе я провожу по сзесц. к восьми часов ежедневно прежде чем я доеду к школе есть шестнадцатый час и я уставшая. А на следующий день нужно научиться и отработать уроки так в течение всей недели я не имею свободного времени .сть из предметов которое найбардзией его интересуют. Лицо, которое с удовлетворением учит сие биологии и английского языка иначе трактовали бы на уроках математики. Известно ведь, с не все понимают предметы сжато и не все с легкостьВ идеальной школе каждый мог бы углублять свою заинтересованною учат сие чужих языков. Только от учителя зависит, с сердцем ли на плече мы будем ожидать уроков, к которым неохотно мы подходим, потому что их по_просту мы не любим, или с ...
1 1 1