Odpowiedzi

Dyfuzja polega na samoistnym rozprzestrzenianiu się cząsteczek danej substancjipo całym obszarze.Liczę na maxx!
222 4 222
Dyfuzja jest to samorzutne rozproszenie się cząsteczek czego przyczyną jest chaotyczne drżenie cząsteczek
190 4 190