Zad 1
Dla jakich wrtości parametru m funkcja dana wzorem: y=(1-/m/)x+3 jest malejąca w R?

zad 2
a) Napisz równianie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez punkt A(-2;1),
b) wyznacz równanie prostej do niej prostopadłej przechodzącej przez punkt P(2;-3) .

Pilne!
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

2009-11-20T16:47:23+01:00
Ad. 1
funkcja jest malejąca gdy współczynnik a jest mniejszy od 0
a= 1-m
1-m < 0
-m< -1
m>1
Odp: Funkcja jest malejąca dla m > 1

Ad. 2
a) A(-2,1) B(0,0)

y-0=(0+2)/(0-1) * (x+2)
y=2(x+2)
y=2x+4

b) y=2x+4
g=ax+b
proste są prostopadłe wtedy gdy a₁*a₂= 1
stąd
2*a= -1 /2
a= -½

g=-½x + 4