Zad.1
Oblicz liczbę,której
a)15% wynosi 45 b)70% wynosi 48 c)20%wynosi0,8 d)0,5wynosi 15
Zad.2
Jakim procentem liczby 60 jest liczba 3 ?
Zad.3
Jakim procentem kopy jest: a)tuzin b)mendel
Zad.4
W klasie I jest 30 uczniów.20% pojechało na wycięczkę .Ilu uczniów pozostało w szkole ?

Bardzo proszę o rozwiązanie dziekuje z góry ;)

3

Odpowiedzi

2009-11-20T18:14:34+01:00
Zad.1
Oblicz liczbę,której
a)15% wynosi 45
45*100%/15%=300

b)70% wynosi 48
48*100%/70%≈68,57
c)20%wynosi0,8
0,8*100 /20%=4
d)0,5wynosi 15

15*100% /0,5%=3000

Zad.2
Jakim procentem
liczby 60 jest liczba 3 ?
3*100%/60=5%

Zad.3
Jakim procentem kopy jest: a)tuzin b)mendel
kopa=60
mendel=15
tuzin=12
15*100%/60=25%
12*100%/60=20%Zad.4
W klasie I jest 30 uczniów.20% pojechało na wycięczkę .Ilu uczniów pozostało w szkole ?
30-20%*30=30-0,2*30=30-6=24
1 5 1
2009-11-20T18:15:52+01:00
Zad1
a)15% wynosi 45 =45 : 15% = 45 ; 0,15=4500 : 15=300
b)70% wynosi 48 =48 : 70%=48:0,7=480:7w przybiliżeniu 69
c)20%wynosi0,8 =0.8 ; 20% =0.8: 0,2 = 8:2=4
d)0,5wynosi 15 =15: 0,5 = 15; 0.005= 15000:5=3000
Zad.2
Jakim procentem liczby 60 jest liczba 3 ?
/ to jako ułamek
3/60=0.05=5%
Zad.3
Jakim procentem kopy jest: a)tuzin b)mendel
a)12/60=0,2=20%
b)15/60=0,25=25%
Zad.4
W klasie I jest 30 uczniów.20% pojechało na wycięczkę .Ilu uczniów pozostało w szkole?
20% z 30 = 0,2 razy 30 = 6
30-6=24
24 uczniów pozostało w szkole
2 5 2
2009-11-20T19:20:52+01:00
1.
a)
15%-45
100%-x
x=45*100/15=300
b)
70%-48
100%-x
x=100*48/70=68,6
c)
20%-0,8
100%-x
x=100*0,8/20=4
d)
0,5%-15
100%-x
x=15*100/0,5= 3000


2.
60-100%
2-x
x=100*2/60=3,33


3.
a)
60-kopa
12-tuzin
60-100%
12-x
x=12*100/60=20%
b)
60-100%
15-x
x=15*100/50=25%


4.
30-100%
x-20%
x=20*30/100=6