Obwód czworokąta wynosi 19 m. Długość drugiego boku jest o 3 m
większa od długości pierwszego. Długość trzeciego boku stanowi 50 % długości drugiego boku, a długość czwartego
stanowi 50 % trzeciego boku. Oblicz długość każdego boku czworokąt.


Łódź motorowa płynąc z prądem przebywa odległość między dwoma miastami w czasie a = 4 h, a płynąc
pod prąd odległość tę przebywa w czasie b = 12 h. W jakim czasie belka niesiona prądem rzeki przebędzie tę
odległość?

2

Odpowiedzi

2009-11-20T19:57:29+01:00
Zad. 1
Jeden bok - x
Drugi bok - x+3
Trzeci bok - ½(x+3)
Czwarty bok - ½[½(x+3)]
Równanie -
x+x+3+[½(x+3)]+{½[½(x+3)]}=19
2x+3+½+1½+¼x+¾=19
2¾x+5¼=19
2¾x=19-5¼
2¾x=13¾ |:2¾
x=5
Odp: boki to 5, 8, 4, 2
Zad. 2
Odp: Po 8 godzinach
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T20:29:11+01:00
Zad.1
Ob=19m
1 bok-x
2 bok- x+3
3 bok- 0,5(x+3)
4 bok 0,5[0,5(x+3)]
x+x+3+0,5(x+3)+0,5[0,5(x+3)]=19
2x+3+0,5x+1,5+0,5(0,5x+1,5)=19
2,5x+4,5+0,25x+0,75=19
2,75x=19-5,25
2,75x=13,75/2,75
x=5
1 bok-5
2 bok-5+3=8
3 bok-0,5*8=4
4 bok-0,5*4=2

zad.2
12-4=8h
1 5 1