Bardzo Was prosze o pomoc :)

1. Podaj kraje ktore popisaly uklad w Locarno, a takze kraje ktore zawarly uklad w Rapallo. Scharakteryzuj oba uklady.
2.Wymien 4 kraje, ktore wchodzily w sklad Malej Ententy i podaj nazwe tego ktory jej przewodzil.
3. Obozy, w ktorych w ZSRR wieziono miedzy innymi dysdentow politycznych. ( na 5 liter)
4.Rozwoj przemyslu ciezkiego ( na 16 liter)
5. W ZSRR posiadasz prywatnej dzialki uprawnej w okresie NEP-u (na5 liter)

6.Z podanych ponizej wyrazen podkres te, ktore odpowiadaja systemowi komunistycznemu w ZSRR w latach 12. i 30. XX w.

a) Wole i demokratyczne wybory
b) Kolektywizacja rolnictwa
c)System monopartyjny
d)Gospodarka wolnokonkurencyjna
e)Pluralizm polityczny
f) wolnosc slowa
g) kult wodza

7.Dokonaj oceny gospodarczych i spolecznych osiagniec ZSRR przed II wojna swiatowa. Uzasadnij swoje zdanie.

8.Wyjasnij , w jaki sposob spadek kursu akcji wplynal na gospodarke amerykanska( krotka odpowiedz)

z gory serdecznie dziekuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T21:45:45+01:00
1 Układ w Rapallo(1922):
układ podpisany między Niemcami a Rosja bolszewicka
charakterystyka:
Niemcy i Rosja choś rózniły sie ustrojem łaczyła je niecheć do postanowień traktatu wersalskiego. Broń dla armii niemieckiej zaczeły produkować zakłady na terenie Rosji.Odbywały sie też wspolne manewryi szkolenia oficerów. ZSRR zrezygnował z reparacji wojennych na rzecz Niemiec. Układy z Rapallo były mierzone przeciw Polsce, bo jak sam naczely dowodca niemiecki powiedział: "Istnienie Polski jest nie do zniesienia, nie do sie pogodzic z wymogami zyciowymi Niemiec. Musi ona zniknać i zniknie".

Układ w Locarno(1925):
układ miedzy Niemcami , Francja, Wielka brytania, Włochami.
charakterystyka:
Francja, Belgia, Wielka Brytania i Włochy podpisały z Niemcami tzw. pakt reński, gwarantujący nienaruszalność granicy między Niemcami a Francją i Belgią, przy czym Wielka Brytania i Włochy miały w razie agresji ze strony Niemiec lub Francji udzielić pomocy stronie napadniętej. Równocześnie strony wyrzekały się agresji wobec siebie. Udział Belgii oznaczał, że państwo to zrzekało się swego dawnego statusu neutralności.

2.Mała Ententa:
Mała Ententa – porozumienie utworzone przez Czechosłowację, Jugosławię i Rumunię.

3.łagry

4.uprzemysłowienie

5.chłop

6.b, c, g

7.Moim zdaniem gospodarka ZSRR nie osiągneła tak wiele. Ponieważ prawa które wprowadzano tam nie były zbyt dobrymi. Na przykład Kolektywizacja-sprzedawano gospodarstwa chłopskie i tworzono kołchozy, za sprzeciwienie sie chłopow stosowano środki przymusu, co wywowało bunty. bilans tej kolektywizacji był tragiczny 14,5 mln ofiar, załamanie produkcji rolnej oraz spadek pogłowia zwierzat hodowlanych. Zywnosc trzeba było racjonować, a stopa zyciowa ludnosci obniżyła sie o co najmniej 40%.

8.Spadek kursu wpłunął bardzo.
poniewaz Amertyka miała w Europie rynki zbytu.
1 5 1