Odpowiedzi

2009-11-21T12:16:07+01:00
Badania systemowe

Praktycznie każda działalność gospodarcza oraz inne formy aktywności poddawane są obecnie stałej, silnej presji zachodzących w otoczeniu zmian o charakterze technologicznym, prawnym, ekologicznym i instytucjonalnym. Funkcjonowanie i rozwój organizmów gospodarczych i społecznych w dużej mierze zależą od umiejętności szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków. W przypadku dużych kompleksów (kraj, sektor gospodarki itp.) konieczne jest także aktywne oddziaływanie na proces zmian, by ich kierunek i tempo były korzystne dla danego podmiotu. Zdolność przewidywania skutków określonych zjawisk, np. stopniowego zaostrzania wymagań ekologicznych lub pojawiania się nowych rozwiązań technologicznych, staje się kluczowym czynnikiem decydującym o perspektywach rozwojowych danego kraju, regionu, koncernu czy firmy.

A to o instytucji badań systemowych w Warszawie:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie zajmujący się badaniami z pogranicza ekonometrii, matematyki, organizacji i zarządzania.

Kierunki działalności naukowej
Analiza systemowa
Badania operacyjne
Matematyka finansowa
Optymalizacja
Statystyczne sterowanie jakością
Systemy wspomagania decyzji
Sztuczna inteligencja
Teoria sterowania
Teoria systemów
Teoria zbiorów rozmytych
Wnioskowanie w warunkach niepewności

Historia
Instytut rozpoczął działalność w 1976 r., jako kontynuator:

Zakładu Automatyki PAN (działał w latach 1954 - 1962),
Instytutu Automatyki PAN (działał w latach 1962 - 1971),
Instytutu Cybernetyki Stosowanej PAN (działał w latach 1971 - 1973),
Instytutu Organizacji i Kierowania PAN i MNSzWiT (działał w latach 1973 - 1976).
Obecnym dyrektorem IBS PAN jest prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz.

Pracownie
W skład IBS PAN wchodzą:

Centrum Statystycznych Metod Analizy Danych
Centrum Technik Informatycznych
Centrum Zastosowań Informatyki w Inżynierii Środowiska
Centrum Systemowej Analizy Przedsiębiorczości
Pracownia Modelowania i Optymalizacji Układów Dynamicznych
Pracownia Metod Obliczeniowych Optymalizacji
Pracownia Metod Stochastycznych
Pracownia Systemów Inteligentnych
Pracownia Modelowania Komputerowego
Pracownia Zastosowań Metod Badań Systemowych
Pracownia Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka
Pracownia Systemów Wiedzy i Sztucznej Inteligencji
Ośrodek Komputerowy
Kadra
W styczniu 2007 roku w Instytucie Badań Systemowych PAN zatrudnionych było 117 pracowników, w tym: 18 profesorów, 11 docentów, 32 adiunktów i 7 asystentów.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
Instytut Badań Systemowych PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

automatyka i robotyka,
informatyka.

W latach 2000-2003 w wyniku postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych przed Radą Naukową IBS PAN tytuły uzyskało 5 osób, stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych - 5 osób. 20 osobom Rada Naukowa IBS PAN nadała stopnie doktora nauk technicznych.
2009-11-21T12:16:39+01:00
Badania systemowe

Praktycznie każda działalność gospodarcza oraz inne formy aktywności poddawane są obecnie stałej, silnej presji zachodzących w otoczeniu zmian o charakterze technologicznym, prawnym, ekologicznym i instytucjonalnym. Funkcjonowanie i rozwój organizmów gospodarczych i społecznych w dużej mierze zależą od umiejętności szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków. W przypadku dużych kompleksów (kraj, sektor gospodarki itp.) konieczne jest także aktywne oddziaływanie na proces zmian, by ich kierunek i tempo były korzystne dla danego podmiotu. Zdolność przewidywania skutków określonych zjawisk, np. stopniowego zaostrzania wymagań ekologicznych lub pojawiania się nowych rozwiązań technologicznych, staje się kluczowym czynnikiem decydującym o perspektywach rozwojowych danego kraju, regionu, koncernu czy firmy.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T13:47:47+01:00
Badania systemowe dotyczy osoby nieprzytomnej, nienależny poruszać osoby, obserwować poszkodowanego (od głowy do stóp), dłońmi pocierać o ciało, sprawdzać regularność oddechu, obszukać kieszenie czy nie ma leków, co minutę sprawdzać tętno, nie można pozostawić poszkodowanego bez opieki. Pozycja boczna ustalona-stosuje się ją po resuscytacji w oczekiwaniu na karetkę, bardzo wyczerpanych osłabionych i nieprzytomnych, we wstrząsie pourazowym; nie należy układać tak z urazem kręgosłupa i ludzi starych.

miałam to na klasówce na 4 punkty dostałam 4 więc na pewno dobrze to jest pozdr
jamajka :)