×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

To jest proste, tyko chcę sprawdzić wyniki. TEN KTO PIERWSZY ROZWIĄŻE DOSTANIE 100p.

1. Oblicz to
a) 3a(a-b)+2a(a-b)
b) 6x(a+b)-4y(a+b)
c) 6m(p-3)+5n(p-3)
d) 7x(y-x)-2y(y-x)
e) 3a(d-1)-2b(d-1)+c(d-1)
f) x(b-a)-y(b-a)-z(b-a)

2. Oblicz to( stosując wzory skróconego mnożenia jeśli się da-
kwadrat sumy (a+b)²=a²+2ab+b²
kwadrat różnicy (a-b)²=a²-2ab+b²
różnica kwadratów (a+b)(a-b)=a²-b²

a) a²(x-1)-b(1-x)²
b) m²(a-2)+n(2-a)
c) 2x(a-b)-3y(b-a)
d) a(b-5)+2(5-b)
e) x(a-b)+y(b-a)-z(a-b)
f) m(n-2)+p(n-2)+(2-n)
3

Odpowiedzi

2009-11-21T12:34:13+00:00
A) 3a(a-b)+2a(a-b) = 3a²-3ab+2a²-2ab = 5a²-5ab
(3a + 2a)(a - b) = 5a(a - b)
b) 6x(a+b)-4y(a+b) = 6ax + 6bx - 4ay - 4by
(6x - 4y)(a + b)
c) 6m(p-3)+5n(p-3) = 6mp - 18m + 5np - 15n
(6m + 5n)(p - 3)
d) 7x(y-x)-2y(y-x) = 7xy - 7x² - 2y² + 2xy = 9xy - 7x² - 2y²
(7x - 2y)(y - x)
e) 3a(d-1)-2b(d-1)+c(d-1) = 3ad - 3a - 2bd + 2b + cd - c
(3a - 2b + c)(d - 1)
f) x(b-a)-y(b-a)-z(b-a) = bx - ax - by + ay - bz + az
(x - y - z)(b - a)


kwadrat sumy (a+b)²=a²+2ab+b²
kwadrat różnicy (a-b)²=a²-2ab+b²
różnica kwadratów (a+b)(a-b)=a²-b²

a) a²(x-1)-b(1-x)² = -a²(1 - x) - b(1 - x)² = -(a² + b(1 - x))(1 - x)
b) m²(a-2)+n(2-a) = -m²(2 - a) + n(2 - a) = (-m² + n)(2 - a)
c) 2x(a-b)-3y(b-a) = -2x(b - a) - 3y(b - a) = -(2x + 3y)(b - a)
d) a(b-5)+2(5-b) = -a(5 - b) + 2(5 - b) = (2 - a)(5 - b)
e) x(a-b)+y(b-a)-z(a-b) = x(a-b) -y(a-b) -z(a-b) = (x - y - z)(a - b)
0 0 0
2009-11-21T12:38:26+00:00
1.
a)5a²-ab
b)6xa+6xb-4ya-4yb
c)6mp-18m+5np-15
d)9x-7x²-2y²
e)3ad-3a-2bd+2b+cd-c
f)xb-xa-yb+ya-2b+2a

2.
a)(a²x-a²-b)(1-2x+x²)
b)m²a-2m²+2m-na
c)2xa-2xb-3yb+3ya
d)ab-5a+10-2b
e)xa-xb+yb-ya-2a+2b
f)mn-2m+pn-2p+2-n
0 0 0
2009-11-21T12:52:05+00:00
1. Oblicz to
a) 3a(a-b)+2a(a-b)=3a²-3ab+2a²-2ab=5a²-5ab
b) 6x(a+b)-4y(a+b)=6ax+6bx-4ay-4by
c) 6m(p-3)+5n(p-3)=6mp-18m+5np-15n
d) 7x(y-x)-2y(y-x)=(y-x)(7x-2y)=7yx-2y²-7x²+2xy=-2y²-7x²+9xy
e) 3a(d-1)-2b(d-1)+c(d-1)=(d-1)(3a-2b+c)=3ad-2bd+cd-3a+2b-c
f) x(b-a)-y(b-a)-z(b-a)=(b-a)(x-y-z)=bx-by-bz-ax+ay+az

2. Oblicz to( stosując wzory skróconego mnożenia jeśli się da-
kwadrat sumy (a+b)²=a²+2ab+b²
kwadrat różnicy (a-b)²=a²-2ab+b²
różnica kwadratów (a+b)(a-b)=a²-b²

a) a²(x-1)-b(1-x)²=a²x-a²-b+2bx-bx²
b) m²(a-2)+n(2-a)=m²(a-2)-n(a-2)=(a-2)(m²-n)=am²-an-2m²+2n
c) 2x(a-b)-3y(b-a)=2x(a-b)+3y(a-b)=(a-b)(2x+3y)=2ax+3ay-2bx-3by
d) a(b-5)+2(5-b)=a(b-5)-2(b-5)=(a-2)(b-5)=ab-5a-2b+10
e) x(a-b)+y(b-a)-z(a-b)=x(a-b)-y(a-b)-z(a-b)=(a-b)(x-y-z)=ax-ay-az-bx+by+bz
f) m(n-2)+p(n-2)+(2-n)=m(n-2)+p(n-2)-(n-2)=(n-2)(m+p-1)=nm+np-n-2m-2p+2
1 1 1
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci