Odpowiedzi

siarczek żelaza (III)

azotan (V) amonu

siarczek miedzi (I)

chlorek żelaza (II)

chlorek glinu

siaiarczan (VI) sodu

fluorek sodu

siarczan (IV) potasu

węglan magnezu

azotan (III) sodu

jodek chromu (III)

fosforan (V) sodu

chlorek chromu (III)

azotan (V) cynku

bromek magnezu

61 4 61