Przyporządkuj nazwy soli oznaczone liczbami odpowiednim, wzorom oznaczonym literami:
1.chlorek chromu(III) A.CaCO3
2.azotan(V)sodu B.Ag2S
3.węglan wapnia C.NaNO3
4.siarczan(IV)magnezu D.Al2(CO3)3
5.siarczan(VI)żelaza(II) E.MgSO3
6.siarczek srebra(I) F.FeSO4
7.fosforan(V)glinu G.KNO3
8.azotan(III)potasu H.KNO2
9.bromek ołowiu(II) I.AlPO4
10.węglan glinu J.PbBr2
K.CrCl3

2

Odpowiedzi

2009-11-21T14:34:55+01:00
1. - K.
2. - C.
3. - A.
4. - E.
5. - F.
6. - B.
7. - I.
8. - H.
9. - J
10. - D.

Koleżanko wyżej, polecam wikipedie i azotan(III) potasu.
37 4 37
2009-11-21T14:35:00+01:00
1.chlorek chromu(III) - CrCl3
2.azotan(V)sodu - NaNO3
3.węglan wapnia - CaCO3
4.siarczan(IV)magnezu - MgSO3
5.siarczan(VI)żelaza(II) - FeSO4
6.siarczek srebra(I) - Ag2S
7.fosforan(V)glinu - AlPO4
8.azotan(III)potasu - KNO2
9.bromek ołowiu(II) - PbBr2
10.węglan glinu - Al2(CO3)3
15 4 15