1. Dlaczego Elżbietę Habsburżankę nazywano„matką królów”?
2. Ile dzieci miał Kazimierz Jagiellończyk?
3. Co według Ciebie jest największym sukcesem rządów Kazimierza Jagiellończyka?
4. Kim był Jan Długosz?
5. W jakich latach toczyła się Wojna Trzynastoletnia?
6. Z kim Polska prowadziła wojnę w latach 1454– 1466?
7. Z kim Polska w 1466 roku zawarła pokój toruński?
8. Kim był Zbigniew Oleśnicki?
9. Czym było pospolite ruszenie w czasach Kazimierza Jagiellończyka?
10. W którym roku rozegrała się bitwa pod Chojnicami?
11. W jakich krajach panowali synowie Kazimierza Jagiellończyka?
12. Który z synów Kazimierza Jagiellończyka objął tron czeski?
13. Wyjaśnij na czym polegała polityka dynastyczna Jagiellonów.
14. Kto dał początek panowaniu dynastii Jagiellonów w Polsce?
15. W którym roku zostały nadane szlachcie przywileje cerekwickie?
16. Wymień autorów, którzy pisali o Kazimierzu Jagiellończyku i jego czasach.
17. Czy na terenie Księstwa Litewskiego w 1481 roku był zorganizowany zamach na życie Kazimierza Jagiellończyka?
18. Wymień organizatora spisku na życie Kazimierza Jagiellończyka.
19. Kto był ojcem Kazimierza Jagiellończyka?
20. Skąd się wzięło powiedzenie„za króla Olbrachta wyginęła szlachta”?
21. Jaką rolę pełnił Jan Długosz u boku króla Kazimierza Jagiellończyka?
22. Jakie miasto było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV wieku?
23. Co oznacza nazwa„Związek Pruski”?
24. Który z biskupów był głównym przeciwnikiem Kazimierza Jagiellończyka?
25. Wymień państwa, z którymi Polska prowadziła wojny w czasach panowania Kazimierza Jagiellończyka.
26. Na czym polegała rola sejmików ziemskich w XV wieku?
27. Jakie miasto było stolicą Korony Polskiej w XV wieku?
28. Który z synów Kazimierza Jagiellończyka został uznany świętym?
29. Dlaczego część Prus nosi nazwę Królewskie?
30. Który z synów Kazimierza Jagiellończyka jest uznawany za patrona Litwy?


Proszę o odpowiedz ;)

2

Odpowiedzi

2009-11-21T18:14:35+01:00
2) 13
3) Że wypowiedział wojnę prusom zakonnym
4) kronikarzem, wychowawcą synów Kazimierza Jegielończyka
5) 1454-1466
6) z zakonem krzyżackim
7) z zakonem krzyżackim
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-21T18:27:55+01:00
1. Dlaczego Elżbietę Habsburżankę nazywano„matką królów”?
ponieważ aż 4 jej synów zostało królami

2. Ile dzieci
miał Kazimierz Jagiellończyk?
13

4. Kim był Jan Długosz?
historyk, opiekun synów Kazimierza Jagiellończyka

5. W jakich latach toczyła się Wojna Trzynastoletnia?
1454-1466

6. Z kim Polska prowadziła wojnę w latach 1454– 1466?
z zakonem krzyżackim

7. Z kim Polska w 1466 roku zawarła pokój toruński?
z zakonem krzyżackim

8. Kim był Zbigniew Oleśnicki?
uczestnik bitwy pod Grunwaldem, biskup krakowski, późniejszy kardynał

10. W którym roku rozegrała się bitwa pod Chojnicami?
(2 stycznia) 1657

14.Kto dał początek panowaniu dynastii Jagiellonów w Polsce?
Władysław Jagiełło

15. W którym roku zostały nadane szlachcie przywileje cerekwickie?
1454

22. Jakie miasto było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV wieku?
Nowogródek, Wilno

28. Który z synów Kazimierza Jagiellończyka został uznany świętym?
Kazimierz


19. Kto był ojcem Kazimierza Jagiellończyka?
Władysław Jagiełło

30. Który z synów Kazimierza Jagiellończyka jest uznawany za patrona Litwy?
Kazimierz
4 4 4