Odpowiedzi

2009-11-21T19:43:50+01:00
H=850m
m=75kg
t=2h = 7200s
W=?
P=?

W = Ep
W = m*g*h
g (stała grawitacji dla Ziemi) = ok.9,81m/s² = ok. 10m/s²
W=75kg*10m/s²*850m = 637500kgm²/s² = 637500J = 637,5 kJ
Wykonał pracę 637,5kJ

P = F*v
F= m*g
v= h/t

P = m*g*h/t
P = 637500kgm²/s² / 7200s = 88,54kgm²/s³ = 88,54W
Jego średnia moc to 88,54W
2009-11-21T19:47:48+01:00
W = Ep
W = m×g×h
W = 637500 J = 637,5 kJ
P = F×v
F= m×g
v= h/t
P = m×g×h/t
P = 88,5 W
1 5 1