Podczas reakcji gorącego stężonego kwasu siarkowego(VI) z miedzią wydziela się bezbarwny gaz o intensywnym zapachu. Gaz ten wprowadzono do wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Podaj nazwę gazu biorącego udział w reakcjach opisanych w zadaniu i napisz cząsteczkowe równanie reakcji powstania tego gazu. Proszę o dokładne wytłumaczenie :)

1

Odpowiedzi

2012-08-24T23:14:12+02:00

2H₂SO₄ + Cu =ΔT⇒ CuSO₄ + SO₂ + 2H₂O

 

SO₂ + 2NaOH ⇒ Na₂SO₃ + H₂O

 

nazwa gazu: tlenek siarki (IV)

 

===================================================

 

W normalnych warunkach miedź z kwasem solnym nie zareaguje, w podwyższonej temperaturze już tak, produktem na pewno nie będzie wodór gdyż miedź go nie wyprze z kwasu, powstanie cząsteczka kwasu siarkowego (IV), który samorzutnie się rozpadnie do H₂O + SO₂

 

Następnie tlenek siarki (IV) reaguje z wodorotlenkiem sodu, ponieważ ma charakter kwasy w wyniku reakcji powstanie siarczan (IV) sodu i woda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)