Odpowiedzi

2009-11-22T10:21:56+01:00
Dz 3,1-11
Kiedy Jan i Piotr wchodzili do świątyni, wnoszono tam właśnie chromego człowieka, który codziennie prosił o jałmużnę. Poprosił również Piotra i Jana, jednak oni odpowiedzieli, że nie mają pieniędzy, ale podzielą się tym, co mają i Piotr powiedział do niego „W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!”. A on wyszedł ze świątyni wielbiąc Boga. Widząc zdziwienie innych Piotr Powiedział do nich, że nie dzięki nim, ale przez wiarę w imię Boga powróciły siły temu człowiekowi.

Dz 5,12-16
Pewien człowiek- Ananiasz sprzedał posiadłość, odłożył część pieniędzy dla siebie, a pozostałą część przyniósł apostołom. Wtedy Piotr zapytał go dlaczego szatan zawładnął jego sercem, że skłamał Duchowi Świętemu. Słysząc te słowa Ananiasz padł i wzionął ducha. Wtedy jego żona- Safira przyszła do Piotra, który zapytał ją za ile sprzedali ziemię. Ona również skłamała i skonała.

Dz 9,32-43
Znalazł w Liddzie pewnego człowieka- Eneasza, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Powiedział do niego, żeby wstał i zaścielił swoje łóżko!, a ten wstał. Innego razu była kobieta- Tabita, która zachorowała i umarła. Wtedy Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i powiedział: «Tabito, wstań!» A ona otwarła oczy i usiadła.

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T10:51:23+01:00
Dz 3,1-11
Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni, tam właśnie wnoszono chromego człowieka, który prosił o jałmużnę. Poprosił o nią także Piotra i Jana lecz oni oznajmili, że nie mają pieniędzy, ale podzielą się tym, co mają. Piotr powiedział „W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!”. A on wyszedł ze świątyni wielbiąc Boga. Zauważając zdziwienie ludzi Piotr powiedział, że powrócenie sił temu człowiekowi to nie dzięki nim lecz przez wiarę w imię Boga.

Dz 5,12-16
Pewien człowiek imieniem Ananiasz sprzedał swoją posiadłość, część pieniędzy odłożył dla siebie, zaś pozostałą przyniósł apostołom. Wtedy Piotr zapytał go dlaczego szatan zawładnął jego sercem, że skłamał Duchowi Świętemu? Słysząc te słowa Ananiasz padł i wzionął ducha. Wszyscy, którzy tego słuchali ogarnięci zostali strachem. Po kilku godzinach przyszła jego żona- Safira do Piotra, który zapytał "Czy za tyle sprzedaliście ziemie?" Odpowiedziała, że tak, również skłamała i skonała.

Dz 9,32-43
Piotr znalazł w Liddzie pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Powiedział do niego, że Jezus Chrystus go uzdrawia i niech wstanie i zaścielił swoje łóżko!, a ten wstał. Widzieli go wszyscy ludzie, którzy po tym nawrócili się do Pana. W Jafie była kobieta imieniem Tabita. Była ona uczynna, dawał jałmużne i wtedy właśnie zachorowała i umarła. Jafa była nidaleko Liddy, wiedząc że jest tam Piotr wysłali po niego. Piotr upadł na kolana i zaczął sie modlić. Nastepnie zwrócił się do ciała i powiedział: «Tabito, wstań!» A ona otwarła oczy i usiadła. Zawołano wszystkie wdowy i całe miasto uwierzyło Piotrowi.