Wykorzystaj fraszki Jana Kochanowskiego do napisania:
a) krótkich tekstów reklamowych o zdrowiu i lipie,
b) tekstu wywiadu z Janem Kochanowkim na temat: " Co w życiu najważniejsze". Ułóż pytania, które chciałbyś zadać poecie, a także jego odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T10:37:33+01:00
Moje ci napisać pytania do wywiadu
1. Jakie są Pana najważniejsze wartości życiowe
2. A co Pan stawia na drugim miejscu, jeśli chodzi o wartości
3. A co Pan myśli o bogactwie
4. Jakie są Pana zainteresowania
5. Za czym Pan najbardziej tęskni
6. jakie są Pana pragnienia
7. Jaki jest Panski stosunek do natury
8. Jaki jest Panski ulubiony styl pisania
9. O czym Pan najchetniej pisal
10. A w co pan wierzy
11. A co pan ceni najbardziej
12 2 12