Witam. mam takie zadanko:ciało o masie 10kg spada z wysokości 20m.jaka jest wartość energii kinetycznej tego ciała gdy znajdzie się ono na wysokości 5 m nad powierzchnią ziemi?oporu powietrza nie bierzemy pod uwagę. to zadanie jest z enegii mechanicznej tak jak poprzednie dodane przezemnie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T11:38:10+01:00
Zadanie jest z zasady zachowanie energii:

Ep₁ = Ep₂ + Ek

przekształcamy równanie:

Ek = Ep₁ - Ep₂
Ek = mgh₁ - mgh₂
Ek = mg(h₁-h₂)
Ek = 10kg × 10m/s² × (20 m - 5 m) [bo kg × m/s² daje N]
Ek = 100 N × 15 m [bo N × m daje J (dżula)]
Ek = 1500 J

Odp.: energia kinetyczna na wysokości 5m będzie wynosiła 1500 J.
2 3 2