2. Dlaczego właśnie Ronaldowi i jego towarzyszom przyszło walczyć z góralami baskijskimi, który w Pieśni ... zostali przedstawieni jako Saraceni?
2. Czego dotyczyły kontrowersje między Ronaldem a Oliwierem?
3. Czy narrator dopatruje się sympatii Opatrzności dla którejś ze stron? Odpowiedź zilustruj fragmentem tekstu.
4. Którą ze swoich decyzji zmienia Roland w trakcie walki? Dlaczego to czyni?
5. Postaraj się uporządkować w kolejności chronologicznej wypadki, o których czytałeś - sporządź plan wydarzeń.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T11:43:57+01:00
2. W pieśni o Rolandzie
3. oliwier chciał wezwać pomoc
4. Roland w końcu zgadza się na pomoc
17 2 17