Zadanie 1

Pocisk wylatuje z lufy z szybkością 700 m/s. Oblicz czas przelotu pocisku przez lufę oraz jego przyspieszenie jeśli długośc lufy wynosi 70 cm.

Zadanie 2
Pociąg jedzie z prędkością 72 km/h i przed stacją hamuje tak, że opóźnienie wynosi 0,5 m/s². Oblicz w jakiej odległości od stacji rozpoczął hamowanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T12:15:19+01:00
Zad 1

S = at²/2
a = ΔV/Δt
S = V/t × t² i wszystko dzielone przez 2
S = Vt/2 | × 2
2S = V × t | : V
2S/V = t
t = 2 × 0,7 m / 700 m/s
t = 1,4 m / 700 m/s [metry się skracają]
t = 0,002 s
________________________________________

a = ΔV/Δt
a = V/t
a = 700 m/s / 0,002 s
a = 350000 m/s²

Odp.: Pocisk wyleciał z lufy w czasie 0,002 s z przyspieszeniem 350000 m/s².

Zad 2

72 km/h = 20 m/s

a = ΔV/Δt
a = V/t | × t
at = V | : a
t = V/a
t = 20 m/s / 0,5 m/s²
t = 40 s

S = at²/2
S = 0,5 m/s² × 1600 s² i to wszystko dzielone przez 2
S = 800 m / 2 [sekundy do kwadratu się skracają]
S = 400 m

Odp.: Pociąg rozpoczął hamowanie w odległości 400 m od stacji.
1 5 1