Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-16T23:02:44+02:00
A₁=3
b₁=2

k-skala podobieństwa trójkątów
a,b -boki trójkąta ABC

a=a₁*k
b=b₁*k

a=3k
b=2k

Ob=21
Ob=a+2b
21=3k+2*2k
21=3k+4k
21=7k
k=3

a=3*3=9
b=2*3=6

odp. boki to 9, 6, 6
2009-05-16T23:05:30+02:00
Ob=21
Ob=a+2b
21=3k+2*2k
21=3k+4k
21=7k
k=3

a=3*3=9
b=2*3=6