Zad.1. Wskaż, które z podanych przykładów reakcji chemicznych są reakcjami egzoenergetycznymi, a które endoenergetycznymi.

a) spalanie gazu ziemnego w kuchence gazowej
b) reakcja magnezu z kwasem solnym
c) reakcja rozkładu manganianu(VII) potasu
d) spalanie siarki w tlenie
e) spalanie drewna w kominku
f) smażenie kiełbasek na patelni
g) spalanie węgla w kotłowni

Zad.2.Wskaż, które z poniższych określeń dotyczą wodoru.

a) bezbarwny gaz
b) związek chemiczny
c) jego symbol chemiczny to H
d) jest palny
e) występuje w gazach wulkanicznych
f) powstaje w procesie fotosyntezy

Zad.3. Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji syntezy wodoru z innymi pierwiastkami chemicznymi.

a) ........................... + ...................... -----------> chlorowodór

b) azot + wodór ------------> ................................

c) .......................... + ........................ -----------> wodorek litu

d) magnez + wodór -------------> .....................................

e) wodór + siarka ---------------> .....................................


Prosze aby ten kto rozwiązuje te zadania rozwiązał wszystkie te 3 zadania bo zgłoszę wasze odpowiedz jako złe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-22T14:25:38+01:00
1. a),e),f),g) to egzoenergetyczne
b),c),d) to endoenergetyczne

2.a , c, d

3.
a) chlor+wodór->chlorowodór
b)azot+wodór->amoniak
c)wodór+lit->wodorek litu
d)wodór+magnez->wodorek magnezu
e)wodór+siarka->siarkowodór
b) w pierwszym jest energetyczne, mieliśmy na lekcji
egzoenergetyczne*