Zastąp zdania podrzędne konstrukcjami z imiesłowem przysłówkowym. Zwróc uwagę na interpunkcję i poprawność zakończeń imiesłowów uprzednich.

1.Gdy się czują samotne, prowadzą długie, szczere rozmowy z komputerem.
2.Kiedy się pokłócą z chłopakiem, robią sobie nowe tipsy na pocieszenie.
3.Kiedy zimą zamarzą, ogrzewają sie napojami energetyzującymi .
4 Kiedy się przygotowują do wyjścia z domu godzinami kontemplują przed lustrem swoją urodę.
5.Gdy zapragną kontaktu z wielkim światem ruszają do najbliższego centrum handlowego.


Napisz jedno zdanie charakteryzujące w żartobliwy sposób współczesne nastolatki.Zastosuj imiesłowowy równoważnik zdania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T14:02:28+01:00
Czując się samotnie , prowadzą długie, szczere rozmowy z komputerem.

Pokłóciwszy się z chłopakiem, robią sobie nowe sobie nowe...

Zamarzłszy , ogrzewają sie...

Przygotowując się do wyjścia z domu godzinami kontemplują...

Zapragnąwszy kontaktu z wielkim światem...

55 4 55