Zapisz reakcje dysocjacji jonowej i nazwij pozostałe jony następujących związków
HCL kwas solny
H2PO4 kwas fosforanowy
KOH wodorotlenek potasu
Mg(OH)2 wodorotlenek magnezu
Al2(SO4)3 siarczan (V|)glinu
Na3PO4 fosforan(V)sodu
prosze o szczegolowe rozwiazanie poniewaz nic z tego nie rozumiem i prosze dobrze nazwac te jony

1

Odpowiedzi

2012-08-25T12:05:55+02:00

HCl ⇒ H⁺ + Cl⁻

kation wodorowy i anion chlorkowy

 

===================================================

 

H₃PO₄ ⇔ H₂PO₄⁻ + H⁺

anion diwodoroortofosforanowy (V) i kation wodorowy

 

H₂PO₄⁻ ⇔ HPO₄²⁻ + H⁺

anion wodoroortofosforanowy (V) i kation wodorowy

 

HPO₄²⁻ ⇔ H⁺ + PO₄³⁻

kation wodorowy i anion ortofosforanowy (V)

 

==================================================

 

KOH ⇒ K⁺ + OH⁻

kation potasu i anion wodorotlenowy

 

==================================================

 

Mg(OH)₂ ⇔ Mg²⁺ + 2OH⁻

kation magnezu i anion wodorotlenowy

 

==================================================

 

Al₂(SO₄)₃ ⇒ 2Al⁺ + 3SO₄²⁻

kation glinu i anion siarczanowy (VI)

 

==================================================

 

Na₃PO₄ ⇒ 3Na⁺ + PO₄³⁻

kation sodu i anion ortofosforanowy (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)