1. Bilet do kina kosztuje 15zł (tzw. bilet indywidualny), a dla grupy zorganizowanej (tzw. bilet grupowy) 12 zł od osoby. Grupa licząca powyżej 50 osób otrzymuje 5 biletów za darmo. OBLICZ :
a) o ile procent tańszy jest bilet grupowy od indywidualnego?
b) o ile procent więcej zapłaci grupa 51 osób idących do kina indywidualnie od grupy zorganizowanej 51 osobowej?

2. Przychód pana Piotra w ciąg uroku wyniósł 29 543 zł. Od tej kwoty musi odprowadzić podatek w wysokości 19% przychodu minus 530,08 zł. OBLICZ :
a) jaką kwotę podatku pan Piotr musi odprowadzić?
b) ile pieniędzy zostanie mu po zapłaceniu podatku?
c)jakim procentem przychodu jest zapłacony podatek?

3. Pani Ewa wpłaciła na lokatę kwartalną, której oprocentowanie w skali roku wynosi 8%, 12 00 zł. Ile odsetek dostanie po upływie 3 miesięcy, a ile po roku, jeżeli nie będzie wypłacała żadnych pieniędzy?

1

Odpowiedzi

2009-11-23T09:46:38+01:00
1) Bilet indywidualny=15zł
Bilet grupowy 12zł
a) 15-100
12-x
15x=12*100/15
x=80%
100%-80%=20%
Odp. bilet grupowy jest tańzy o 20%

b) indywidualnie 51*15PLN=765 PLN
grupowo 51*12PLN=612 PLN

Tworzymy proporcje:
612-100%
612-x
765x=612*100/765
x=80
100-80=20%
Grupa zorganizowana zaplaci mniej od indywidualnej o 20%

Zad.2 Przychod= 29543PLN
Podatek 19/100
kwota wolna=530,08
(29543-530,08)*19/100=29039,92-(19/100*29039,92)=29039,92-5517,5848=
dochód netto= 23522,3352
Odp:
a) kwota podatku 5517,5848
b)po opłceniu podatku zostanie 23522,3352
c) tworzymy proporcje:
29543-100
5517,5848-x
29543x=5517,5848*100/29543
x=18,676%
Odp Podatek jest 18,676% przychodu


Zad.3

wpłata=12PLN
oprocentowanie roczne- 8%
oprocentowanie kwartalne= 8%/4=2%
Po I kwartale (3 miesiące)=2/100*12= 0,24 PLN
Po 3 miesiacach dostanie 24 grosze
Po roku 8/100*12=0,96 PLN
Po roku dostanie 96 groszy odsetek
2 2 2