Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopaków i 24 dziewczynki:
a)Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta ?
b)W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt z Tęczy .Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach ?
c)W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85 % członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17 % wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zawodach ?
d) Do klubu Tęcza należy 10 % wszystkich dziewcząt i 20 % wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole ? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopaków niż dziewcząt ?
e)Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy ?

3

Odpowiedzi

2009-11-22T16:55:29+01:00
A)60 - 100%
24 - x
x=2400 : 60
x=40 %
b)24-100%
x-37,5%
x=37,5 * 24 :100 %
x=900 :100 %
x=9
24-9 = 15 (tyle nie brało udziału)
c)60 -100%
x - 85%
x=5100 :100 %
x=51
x-100%
51 -17%
x=5100 :17
x=300
d)24 -10%
x - 100%
x=(24*100%)/10%= 240 ilość dziewcząt w szkole
36 - 20%
x - 100%
x=(36*100%)/20%= 180 ilość chłopców w szkole
240+180=420 tyle uczniów jest w tej szkole
240-180=60
(60/240)*100%=1/4 *100%=25% o tyle procent mniej jest w tej szkole chłopców niż dziewcząt
e)60 -100%
84 -x
x=8400 : 60
x=140 %
140 % - 100 % = 40 %
2009-11-22T16:56:10+01:00
Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopaków i 24 dziewczynki:
a)Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
24+36=60
24/60*100%=40%
b)W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt z Tęczy .Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach?
100%-37,5%=62,5%
62,5%*24=15
c)W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85 % członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17 % wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zawodach ?
85%*60=51
51:17%=51 *100/17=300
d) Do klubu Tęcza należy 10 % wszystkich dziewcząt i 20 % wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole ? O ile procent mniej jest w tej szkole chłopaków niż dziewcząt ?
24:10%=240 36:20%=180 240+180=420
180/240*100%=75%
100%-75%=25%
e)Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy?
84-60=24
24/60*100%=40%
2009-11-22T17:00:25+01:00
A)
Łącznie w klubie mamy 36+24=60 osób
Dziewczęta stanowią:
(24/60)×100%=0,4×100%=40%

b)
Skoro 37,5% uczestniczyło to 100%-37,5%=62,5% nie uczestniczyło
62,5%×24=0,625×24=15

c)
Policzmy ilu uczestników było z klubu Tęcza:
85%×60=0,85×60=51
Te 51 osób to było 17% wszystkich startujących więc:
17%×x=51
0,17x=51 |:0,17
x=300

d)
Policzmy ilu jest chłopców w szkole:
20%x=36
0,2x=36 |×5
x=180

Policzmy ile jest dziewcząt w szkole:
10%y=24
0,1y=24 |×10
y=240

Policzmy ilu uczniów jest łącznie w szkole:
180+240=420

A teraz o ile % mniej jest chłopaków niż dziewczyn:
[(240-180)/240]×100%= 60/240 × 100%=1/4×100%=25%

e)
[(84-60)/60]×100%=24/60×100%=0,4×100%=40%