Odpowiedzi

2009-11-22T17:30:37+01:00
Topnienie, sublimacja, resublimacja, skraplanie, parowanie
2009-11-22T18:19:00+01:00

Zjawiska fizyczne polegają na zmianie właściwości fizycznych związku chemicznego lub mieszaniny. Nie zmieniają się wtedy właściwości chemiczne danej substancji i nie powstaje nowy związek chemiczny. Dobrym przykładem zjawiska fizycznego jest obieg wody w przyrodzie. W czasie jego trwania woda zmienia stany skupienia. Zmiana stanu skupienia substancji jest zjawiskiem fizycznym.

Przemiana chemiczna różni się znacząco od zjawiska fizycznego. Podczas przemiany chemicznej zmianie ulegają zarówno właściwości fizyczne jak i chemiczne substancji. W jej wyniku powstaje związek chemiczny o nowych właściwościach. Przykładem przemiany chemicznej może być każda reakcja chemiczna.