Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T17:58:29+01:00
Metanol:
CH₃-OH

etanol:
CH₃-CH₂-OH

heksanol:
CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-OH

etanol nie jest elektrolitem, ponieważ żadne alkohole nie są elektrolitami

wzory półstruktualne tworzysz od wzorów struktualnych; po rozpisaniu masz pokazane ile wodorów łączy się z danym atomem węgla. wzór ogólny alkoholi to: CnH₂n+₁OH
mozesz także patrzeć, że we wzorze półstruktualnym alkoholu pierwszy atom węgla ZAWSZE łączy się z trzema atomami wodoru, a węgiel stojący przy grupie OH łączy się z dwoma atomami wodoru. Po grupie CH₃ stojącej na początku wszystkie atomy węgla łączą się z dwoma atomami wodoru.

metanol CH₃OH
etanol CH₃CH₂OH
propanol CH₃CH₂CH₂OH
butanol CH₃CH₂CH₂CH₂OH
pentanol CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂OH
heksanol CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
heptanol CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
oktanol CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
nonanol CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
dekanol CH₃CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH

mam nadzieję, że pomogłam ;)
50 4 50