Odpowiedzi

2009-11-22T17:53:26+01:00
450- pierwotna cena
540-cena po podwyżce

540-450= 90 zł wysokość podwyżki

Aby obliczyć ile stanowi ona z ceny pierwotnej musimy obliczyć
90/450× 100%= 20%
(czyli różnicę między obiema cenami podzielić na pierwszą pierwotną cenę razy 100% otrzymujemy wartość podwyżki w procentach)

Teraz obliczamy 20% z 540
0,2×540=108 (i jest to wartość obniżki)
540-108= 432 (po odjęciu mamy cenę po obniżce 20%)

Aby obliczyć O ile procent cena towaru po sezonie była niższa od ceny początkowej musimy najpierw obliczyć:
różnice między obiema cenami- czyli
450- cena początkowa (pierwotna)
432- cena po sezonie (najpierw po podwyżce a później po obniżce)
czyli:

450-432=18
18/450 ×100%= 1800/450= 4%
(różnica między obiema cenami(18) przez wartość pocztkowej ceny (450) no i oczywiście razy 100%)

czyli:
cena towaru po sezonie była niższa od ceny początkowej o 4%
2009-11-22T17:55:53+01:00
540 - 450 = 90
90/450 * 100% = 20 %
540 * 20% = 108
540 - 108 = 432
450 - 432 = 18
18/450 * 100% = 4%
odp. o 4%
2009-11-22T17:59:22+01:00
450-100%
45-10%
90-20%
540-450=90
Cena wzrosła o 20%
540-100%
54-10%
108-20%
540-108=432zł
450-100%
9-2%
450-432=18
Odp.Cena tego towaru była niższa od ceny początkowej o 4%.