Lodołamacz o masie m1=500 ton płynący z wyłączonym silnikiem poruszał się z prędkością ∨1=10m/s.W pewnej chwili lodołamacz zderzył się z wielką krą i zaczął ją pchać przed sobą tak,że jego prędkość zmalała do ∨2=2m/s.Jaką masę miała kra? Zakładamy że opory ruchu kry można zaniedbać.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T18:08:34+01:00
Lodołamacz o masie m1=500 ton płynący z wyłączonym silnikiem poruszał się z prędkością ∨1=10m/s.W pewnej chwili lodołamacz zderzył się z wielką krą i zaczął ją pchać przed sobą tak,że jego prędkość zmalała do ∨2=2m/s.Jaką masę miała kra? Zakładamy że opory ruchu kry można zaniedbać.
m₁=500t
V₁=10m/s
V₂=2 m/s
m₂=?

wzór:
m₁*V₁=m*V₂
m=m₁*V₁/V₂
m-m₁=m₂

m=10m/s*500t/2m/s
m=2500t
2500t-500t=2000t

odp.Masa kry wynosi 2000t