Odpowiedzi

2009-11-22T18:56:43+01:00
Węglowodory w przyrodzie:
*ropa naftowa:
-benzyna
-nafta
-olej napędowy
-olej opałowy
*gaz ziemny
*węgiel kamienny
*surowce kopalne


metody obróbki ropy naftowej:
1.Destylacja frakcyjna
2.Rafinacji, oczyszczanie i uszlachetnianie substancji naturalnych lub produktów przemysłowych
3.Ekstrakcji selektywnymi rozpuszczlnikami
4.Krystalizacja

zapobieganie degradacji środowiska naturalnego:
* Recykling
* Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pyłów, do atmosfery
* Ograniczenie wydobycia paliw kopalnych
* Promowanie odnawialnych źródeł energii (elektrownia słoneczna, elektrownia wiatrowa itp.)
* Produkcja towarów nadających się do powtórnego użytku
2009-11-22T19:20:45+01:00
1.
-ropa naftowa:
-benzyna
-nafta
-olej napędowy
-olej opałowy
-gaz ziemny
-węgiel kamienny
-surowce kopalne


2.
a)destylacja frakcyjna
b)rafinacja, oczyszczanie, uszlachetnianie substancji naturalnych lub produktów przemysłowych
c)krystalizacja
d)ekstrakcja selektywnymi rozpuszczalnikami

3.
a)produkcja towarów nadających się do powtórnego użytku
b)ograniczenie wydobycia paliw kopalnych
c)zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pyłów, do atmosfery
d)promowanie odnawialnych źródeł energii
e)recykling