Odpowiedzi

  • Zeta
  • Rozwiązujący
2009-11-22T19:00:38+01:00
Ze względu na miarę kąty możemy podzielić na:
- kąt ostry - kąt o mierze większej niż 0o a mniejszej niż 90o
- kat prosty - kat o mierze 90o
- kąt rozwarty - kąt o mierze większej niż 90o a mniejszej niż 180o
- kat półpełny - kat o mierze 180o
- kąt wklęsły- kąt o mierze większej niż 180o a mniejszej niż 360o
- kat pełny - kat o mierze 360o

Ze względu na położenie kąty możemy podzielić na:
- kąty wierzchołkowe maja równa miarę
- kąty odpowiadające maja równa miarę
- kąty naprzeciwległe maja równa miarę
- kąty przyległe suma miar katów przyległych zawsze jest równa 180o

Mam nadzieję, że pomogłem i że ocenisz moją prace prawidłowo;)

Kąt wpisany i środkowy
- kat wpisany - kąt, którego wierzchołek leży na okręgu, a ramiona zawierają cięciwy tego okręgu.Jeżeli kąt wpisany oparty jest na średnicy to jego miara wynosi 90o
- kąt środkowy - kąt, którego wierzchołek leży w środku okręgu, a ramiona wyznaczone są przez wychodzące z niego promienie. Kąt środkowy ma zawsze 2 razy większą miarę od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku.
2009-11-22T19:00:50+01:00
Kąt - każda z dwóch części płaszczyzny zawarta między dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym wierzchołkiem kąta) wraz z tymi półprostymi (zwanymi ramionami kąta).
Każdemu kątowi można przyporządkować pewną wartość, zwaną miarą kąta.
Jednostkami miary kątów są radian (rad), stopień (°), grad (g), minuta (′), sekunda (′′), tercja (′′′) oraz tysiączna.
Dwa kąty płaskie o tej samej mierze są kątami przystającymi.
Dzielą się na :
* zerowy
* ostry
* prosty
* rozwarty
* półpełny
* pełny
* wypukły
* wklęsły
1 5 1