Odpowiedzi

2009-11-23T13:36:17+01:00
XIX wiek był wiekiem wielkich przemian gospodarczych, przemysłowych i społecznych. Poniżej opisze szczegółowo podstawowe państwa od których to wszystko się zaczęło a następnie ogółem scharakteryzuje resztę regionów świata. Natomiast proces kształtowania się cywilizacji przemysłowej został zapoczątkowany jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku gwałtowną eksplozją demograficzną. Liczba ludności naszego kontynentu zwiększyła się w ciągu stu pięćdziesięciu lat prawie trzykrotnie!!! Tak szybki wzrost populacji stał się wyzwaniem dla dziewiętnastowiecznej Europy. A więc, przejdę do charakterystyki państw.
Kolejnym temat wartym uwagi jest Pierwszy silnik elektryczny, a więc w 1821 r. angielski fizyk i chemik Michaelk Faraday zademonstrował model silnika elektrycznego. Odkrył on, że prąd elektryczny przepływający przez przewodnik (przewód) wytwarza pole magnetyczne, które może być wprawione w ruch obrotowy. Chociaż w tamtych czasach wynalazek ten nie znalazł praktycznego zastosowania, Faraday ’a uważa się do dziś za pierwszego twórcę silnika elektrycznego.

Przybliżysz sobie teraz losy Rosji w tym czasie. Pod konie XIX wieku w imperium rosyjskim dokonał się dynamiczny rozwój przemysłu. Jednak modernizacja kraju nie objęła stosunków politycznych i warunków życia społecznego. Mimo zniesienia pańszczyzny o założenia DUMY, Rosja pozostawała nadal zacofanym państwem. Na chwile zostawię ten temat i opisze czym była DUMA. DUMA to nazwa rosyjskiego parlamentu, zwołanego po raz pierwszy w 1905r. jako dowód, że Rosja może zaliczać się do państw demokratycznych. W rzeczywistości jednak ten parlament nie posiadał absolutnie żadnej władzy na to co się działo w państwie. Powróciwszy do tematu, od 1547 r. władzę absolutną sprawowali w Rosji carowie. Zwykli ludzie nie mieli żadnego politycznego wpływu na władzę i byli prawie całkowicie od niej uzależnieni. Wśród poddanych caratu wzrastało więc powszechne niezadowolenie. Podsumowującym wydarzeniem była klęska głodu w Rosji kiedy to głodujący ludzie żebrali o kawałek chleba przed domami rosyjskich wojskowych spowodowana nieurodzajem plonów w latach 1981-1892. W imperium rosyjskim zaczęło być „strasznie gorąco”.