1. Zadanie (0–3 pkt)
Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.
a) Kartogram to metoda przedstawiająca na mapach średnie natężenie danego zjawiska
na określonym obszarze za pomocą skali barw lub odcieni szarości. .......
b) Współczynnik przyrostu naturalnego to różnica między wartościami
współczynnika urodzeń i współczynnika zgonów. .......
c) Przemieszczanie się ludności ze wsi do miasta nazywamy migracją zewnętrzną. .......

1

Odpowiedzi

2009-11-23T15:48:24+01:00