To ma być forma wypracowania. Praca ma posiadać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie należy ogólnie opisać sytuację w Europie w okresie reformacji; w rozwinięciu należy zawrzeć informację ( w formie opisowej) potwierdzające, że postawa Kościoła była postawą kontrreformacji.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T00:41:45+01:00