Odpowiedzi

2009-11-23T17:49:00+01:00
N1/N2=U1/U2=I2/I1
1000/50=230/U2
U2=230*50/1000=11,5V
N1/N2=I2/I1
I2=N1*I1/N2=1000*0,5/50=10A
P=U1*I1=U2*I2
P=230*0,5=115W
W=P*t=115W*600s=69000Ws=69kWs
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T17:54:51+01:00
N₁ - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego = 1000
N₂ - liczba zwojów uzwojenia wtórnego = 50
I₁ - prąd strony pierwotnej = 0,5 A
I₂ - prąd strony wtórnej
U₁ - napięcie strony pierwotnej
I₁/I² = N₂/N₁
I₂ = I₁N₁/N₂ = 0,5 razy 1000/50 = 0,5 razy 20 = 10 A
P - moc transformatora = U₁I₁ = 230 razy 0,5 = 115 W
W - praca wykonana = Pt
t - czas pracy = 10 min = 600 s
W = Pt = 115 razy 600 = 69000J
odp
prąd I₂ = 10 A
moc P = 115 W
praca W = 69000J