Odpowiedzi

2009-11-23T17:46:20+01:00
A).
2x-2y=7
4x+3y=21 / - 4x

2x-2y = 7
3y=21 - 4x /÷ 3

2x-2y = 7
y=7- 4/3x

2x - 2(7 - 4/3x) = 7
y=7- 4/3x

2x - 14 -2x= 7
y=7- 4/3x

-14 = 7
y=7- 4/3x
to równanie nie ma rozwiązania


b).
0,4x+0,3y=1,4 /× 10
0,1x+3y=2,3

4x + 3y = 14
0,1x+3y=2,3 /× 10

4x + 3y = 14
x +30y = 23 /-30y

4x + 3y = 14
x=23 -30y

4(23 -30y) + 3y = 14
x=23 -30y

92 - 120y + 3y=14
x=23 -30y

92 - 117y = 14 /-92
x=23 -30y

-117y= - 78 / × -1
x=23 -30y

117y = 78 / ÷117
x=23 -30y

y=78/117
x= 23 - 30 × 78 / 117

niestety nie wiem jak to ostatnie