Najdłuższa cięciwa okręgu ma dł. 20 cm. Jaką długość ma promień tego okręgu?


Oblicz pole koła o promieniu 3 cm.

Jaką długość ma okrąg o promieniu 10 cm.

Jak nazywamy prostą, która ma z okręgiem dokładnie jeden punkt wspólny.

1

Odpowiedzi

2016-10-29T21:23:46+02:00