ZaD.1
Kwadrat sumy przedstaw w postaci sumy.
a)(a+z) do potęgi 2 =
b)(y+2)do potęgi 2 =

Zad.2
Jakie wyrażenie powinno być wpisane w miejsce znaku zapytania ? Aby była prawdziwa podana ruwnośc>

a) (2a+?) do potegi 2 = 4a do potegi 2 + 12 a +9
b)(?+z)do potegi 2 = 1/4 +z+z do potegi 2
c)(3x+5y) do potegi 2 = 9x do potegi 2 + ? +25y2
d)(8a+8b) do potegi 2 = 64 do potegi 2 + ? + 64 do potegi 2

Dzięki :**********

1

Odpowiedzi

2009-11-23T17:56:12+01:00
1.
a)(a+z)²=[(a)²+2×a×z+(z)²]=a²+2az²+z²
b)(y+z)²=[(y)²+2×y×z+(z)²]= y²+2yz+z²

2.
a)?=3
b)?=½
c)?=30xy
d)?=128ab

3 2 3