Odpowiedzi

2009-11-23T18:27:41+01:00
-zakładać filtry na kominy fabryczne
-nie wypalać lasów.
Należy sadzić lasy
2009-11-23T18:30:37+01:00
Dorośli- Stosować Paliwo na Wodę, nie palić papierosów,
Młodzież-Powinna dbać o zieleń nie niszczyć trawników nie Psuć Drzew nie palić w środku lasów Ognia !!
Dzieci powinny Trzymać się reguł
1 1 1
2009-11-23T19:12:37+01:00
Należy:
- zmniejszyć ilość zanieczyszczeń wydzielanych przez przemysł
- sadzić więcej drzew liściastych bardziej odpornych na szkodniki i zanieczyszczenia;
- rozsądnie prowadzić wyrąb drzew
- w większym stopniu wykorzystywać wtórnie papier i odpady powstałe podczas przeróbki drewna
- zapobiegać pożarom i zaśmiecaniu lasów przez rozsądne i odpowiedzialne zachowanie się
- zrozumieć, że bez lasów nie będzie życia na Ziemi.
- nie wyrzucać niezapisanych zeszytów, bloków, notesów
- nie wyrzucać śmieci, szkieł, plastików- szkła mogą spowodować pożar, a plastik rozkładają się przez stulecia, niszcząc środowisko naturalne lasów
- podpisywać różne petycje o ochronę lasów i ich nie wycinanie
- zakładać rezerwaty, parki narodowe itd
1 1 1