Odpowiedzi

2009-11-23T19:14:59+01:00
W treści twojego zadania jest błąd. Nie może wyjść 3200J. Ca najwyżej 32000 J. A dlaczego to popatrz.

E = W

Ekin = ½mv² - energia kinetyczna.

Z zasady zachowania energii każda zmiana energii jest pracą

ΔEkin = W

ΔEkin = ½m(v₁-V₂)

v₁ - 600 m/s
v₂ - 200 m/s

ΔV = 600²-400²= 32000

ΔEkin = W

W = 32000J

I po problemie.

W razie wątpliwości pisz na skrzynkę wiadomość to wyjaśnie