Odpowiedzi

2009-11-23T19:22:40+01:00
1. wersja

d=ktp
p (procent :) ) - 2,4
d (odsetki) - 48zł
k (keota) - ?
t (czas) - 3 mies. czyli 3/12 (bo musi byś w skali roku), czyli 1/4

dm - odsetki bez odliczania podatku

d=dm-20%dm=80%dm=48zł

dm=ktp

d = 80%dm = 80% ktp

d = 80% ktp

80% = 80/100 = 8/10
2,4% = 24/10% = 24/10 :100 = 24/1000

48zł = 8/10 × k × 1/4 × 24/1000
48zł = 8/10 × 24/1000 × 1/4 × k
48zł = 192/10000 × 1/4 × k

skracamy 192 i 4 i wychodzi:

48zł = 48/10000 × k / : 48/10000 (obustronnie dzielimy przez 48/10000)
48 × 10000/48 = k (żeby nie było stosuje że jeśli przez coś dzielimy, to mnożymy to przez odwrotność)

10000zł = k to jest odpowiedź2.wersja

d=ktp
d - 48zł (po opodatkowaniu)
k - ?
t - 3 mies. czyli 1/4 roku
p - 2,4%
dm - odsetki przez opodatkowaniem
podatek - 20%

dm=ktp
d=100%dm - 20%dm = 80%dm

80%dm = 80%ktp
48zł = 8/10 k × 1/4 × 24/1000
48zł = 192/10000 × 1/4 × k
(skracamy)
48zł = 48/10000 k / : 48/10000
k = 10000zł