Zadanie 1
Rozwiąż układy równań metodą podstawiania.
*
5x=4-2y
4x+y=3
*
6x-3y=9
x+5y=-9,5

Zadanie2
Zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań
a) liczba "p" jest o 3 większa od połowy liczby "r", a suma liczb "p" i "r" jest równa 18
b) liczba "m" stanowi 30% liczby "n", a suma liczb m i n jest równa 65.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T21:48:04+01:00